NEUROSZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW 

NeuroSzkonia dla Menedżerów to nowoczesna metoda treningu mózgu mająca na celu usprawnianie jego funkcjonowania i podnoszenia potencjału oraz szybkości działania. To oferta skierowana do Firm mająca na celu wyniesienie Menedżerów na wyższy poziom w obszarach takich jak:

 • podniesienie motywacji
 • redukcja stresu
 • wzrost efektywności działań

Możliwość realizacji treningów w siedzibie Firmy, co pozwala na zachować płynność w realizacji zadań służbowych.

Cele programu:

 • Budowa umiejętności koncentracji uwagi jako stałego i utrzymującego się stanu
 • Kontrolowanie stanu umysłu w sytuacjach silnego stresu i presji
 • Zwiększenie samokontroli oraz umiejętności panowania nad emocjami
 • Obniżenie odczuwanego lęku i stresu w sytuacji wystąpień publicznych i autoprezentacji
 • Utrzymywanie stanu jasności umysłu i wysokiej kreatywności
 • Przywrócenie motywacji i energii do realizacji zadań

Przebieg programu:

 1. Podejmujesz decyzję o rozpoczęciu Programu Treningu Mentalnego
 2. Podczas pierwszego spotkania z Trenerem za pomocą urządzenia EEG Biofeedback zostanie dokonany pomiar aktywności fal mózgowych
 3. Przeprowadzony zostanie również wywiad oraz szereg testów i pomiarów sprawdzających szybkość, elastyczność, pamięć, uwagę, poziom stresu, nastrój
 4. Na tej podstawie zostanie ustalony profil wyjściowy, obszary wymagające treningu, wspólnie z Trenerem ustalony zostanie cel treningów
 5. W zależności od uzyskanych wyników zaplanowana zostanie ilość oraz częstotliwość sesji treningowych
 6. Po zakończeniu planu treningowego zweryfikowane zostaną parametry mierzone przed treningami. Określony zostanie progres oraz dalsze kroki
Udostępnij:

Podobne Posty

ASERTYWNOŚĆ

Asertywność krok po kroku Ile razy Ci się to zdarzyło? Koleżanka prosi Cię, żebyś zajęła się jej dziećmi. Właściwie masz

NOWOCZESNE PREZENTACJE W BIZNESIE